Aktualności

Polska dzięki Programowi Badamy Geny ma szansę zostać pionierem w prewencji nowotworowej

recepta-w-genach

27 marca odbyła się inauguracja raportu "Recepta w genach. Korzyści gospodarcze z przesiewowych badań genetycznych jako elementu profilaktyki nowotworowej", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z Warsaw Genomics.

Polska może zostać pierwszym krajem, który zastosuje tego typu badania przesiewowe na wielką skalę. Według danych statystycznych 1 na 3 osoby w ciągu swojego życia zachoruje na nowotwór a co czwarta choruje z powodu urodzenia się z chorobotwórczą mutacją. Według szacunków Deloitte, państwo uniknęłoby wydatków rzędu 90,4 mld zł dzięki inwestycji w badanie przesiewowe w wysokości 36,7 mld zł w okresie 20 lat.

U osób przebadanych w ramach Programu Badamy Geny wykryto ponad 1000 znanych nieprawidłowości genetycznych, w tym ponad 300 w genach BRCA1 i BRCA2. Metoda wykorzystywana w Programie pozwala uchwycić o 50% więcej nosicielek mutacji wysokiego ryzyka nowotworu piersi lub jajnika. Wielogenowe populacyjne badania genetyczne pozwalają na uniknięcie lub wczesną terapię około 2,4 tys. zachorowań na raka piersi i 650 zachorowań na raka jajnika na 1 mln osób.

Przeprowadziliśmy analizę ekonomiczną wprowadzenia badania prowadzonego przez Warsaw Genomics jako badania przesiewowego, dostępnego dla całego społeczeństwa. Wyniki tylko upewniły nas w przekonaniu, że powszechne badania genetyczne mają sens także w populacji ogólnej. Po przebadaniu 20 tys. osób wiemy, że nawet 1,5% z nich jest obciążonych mutacjami wysokiego ryzyka w genach BRCA1 i BRCA2, których uszkodzenia zwiększają przede wszystkim ryzyko nowotworów piersi, jajnika i prostaty. (...) Jednocześnie dziś już wiadomo, że badanie tylko tych dwóch genów jest mniej opłacalne niż badanie uwzględniające większą liczbę potencjalnie zmutowanych genów. Analizując 70 genów znajdujemy mutację zwiększającą ryzyko zachorowania na raka u co 20-stej osoby.

 
Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski​, Warsaw Genomics

Wspólny raport i informacja prasowa dotycząca spotkania są dostępne na stronie: https://deloi.tt/2UZPEkS
Więcej informacji o Programie Badamy Geny:
https://badamygeny.pl/


Badania Warsaw Genomics nominowane do Godła "Teraz...
College of American Pathologists - kolejny egzamin...