Aktualności

Warsaw Genomics partnerem Dnia Chorób Rzadkich

RDD-Partnerstwo

Z przyjemnością informujemy, że firma Warsaw Genomics została oficjalnym partnerem Dnia Chorób Rzadkich!

Jako partner Dnia Chorób Rzadkich (ang. Rare Disease Day) zwracamy uwagę na konieczność nieustannego podnoszenia świadomości związanej z rzadkimi schorzeniami. Szybsze postawienie diagnozy i umożliwienie równego dostępu do leczenia stanowi klucz do poprawy jakości i długości życia pacjentów.

Na całym świecie 300 milionów osób choruje na choroby rzadkie. To osoby silne, dumne i codziennie zmagające się z przeciwnościami dnia codziennego. Pacjenci cierpiący na rzadkie stany chorobowe powinni być uprawnieni do takiej samej jakości leczenia i diagnostyki jak inni chorzy. Wymaga to jednak dodatkowego wsparcia prac badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu na rynek właściwych leków i metod badawczych. W Warsaw Genomics diagnozujemy liczne choroby rzadkie takie jak: neurofibromatoza typu 1 i 2, stwardnienie guzowateatypowy zespół hemolityczno-mocznicowy, zespół Alporta, czy choroby tkanki łącznej, np. zespół Marfana czy Ehlersa-Danlosa. Nasz Zespół jest również zaangażowany w działalność naukową związaną z chorobami rzadkimi, która zaowocowała licznymi publikacjami w czasopismach medycznych.

Dodatkowe informacje o naszym partnerstwie można uzyskać na stronie: https://www.rarediseaseday.org/friends/warsaw-genomics/

Гаряча лінія для онкохворих
LIVE | Nowoczesne terapie w chorobach nowotworowyc...

Podobne wpisy