Aktualności

Signatera™ - monitorowanie choroby resztkowej

Signatera-aktualnosci

Oferta Warsaw Genomics została wzbogacona o badanie SignateraTM, czyli wysoce czuły i spersonalizowany test molekularnej choroby resztkowej (MRD), wykorzystujący krążące DNA guza (ctDNA), zaprojektowany indywidualnie dla każdego pacjenta po operacji usunięcia nowotworu, aby pomóc wcześniej zidentyfikować nawrót choroby.

Badanie zostało opracowane przez amerykańską firmę Natera i zyskało status terapii przełomowej nadany przez FDA. Zatwierdzono je do użycia w wielu typach nowotworów, m.in. w raku okrężnicy, sutka, płuca i pęcherza moczowego. Skuteczność w zakresie diagnostyki potwierdzono klinicznie na wszystkich etapach leczenia. Badanie jest wykonywane przez firmę Natera w Stanach Zjednoczonych.

SignateraTM to narzędzie do skutecznego monitorowania immunoterapii. Immunoterapia jest nową i rewolucyjną metodą leczenia nowotworów, jednak nie wszyscy pacjenci reagują na ten rodzaj terapii. Zarówno pacjent, jak i jego lekarz chcieliby jak najszybciej wiedzieć, czy immunoterapia jest skuteczna. Test SignateraTM jest niezwykle pomocny przy monitorowaniu pacjentów, którzy aktualnie przyjmują lub rozważają stosowanie immunoterapii. Pozwala zidentyfikować chorych, którzy nie reagują na podane leczenie oraz pacjentów z długotrwałą, pozytywną odpowiedzią. Badanie ułatwia podjęcie decyzji o wdrożeniu chemioterapii adjuwantowej.

Badanie SignateraTM składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie badania tworzony jest indywidualny zestaw mutacji nowotworowych danego pacjenta tzw. „sygnatur". Pozwala go określić jednorazowa analiza krwi chorego i tkanki guza. Do wykonania sygnatur niezbędny jest bloczek parafinowy z zatopioną w nim tkanką guza, szkiełko z wybarwionym materiałem oraz 3 probówki z krwią pacjenta (jedna probówka z 6 ml pełnej krwi na EDTA i 2 probówki typu Streck po 10 ml krwi w każdej z nich). Drugim etapem jest badanie monitorujące ilość ctDNA guza we krwi pacjenta. Do tego etapu badania potrzebne są dwie 10-mililitrowe probówki typu Streck z krwią pacjenta. Badania monitorujące powinny być powtarzanie cyklicznie, zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego.

Test SignateraTM może być wykorzystywany zarówno w warunkach leczenia adjuwantowego, aby ocenić potrzebę chemioterapii adjuwantowej i uniknąć niepotrzebnego leczenia. Jak i w warunkach monitorowania choroby resztkowej -  wraz z testem CEA, aby wykryć nawrót choroby wcześniej. SignateraTM wykryje obecność ctDNA guza, zanim nawrót choroby pokażą standardowe badania obrazowe.

W momencie złożenia pierwszego zamówieniu zaprojektowanie spersonalizowanego testu Signatera zajmie 4 tygodnie od dostarczenia materiału do laboratorium w USA. Po zaprojektowaniu testu wynik badania monitorującego będzie dostępny po upływie 1-2 tygodni od dostarczenia materiału do laboratorium w USA.

Więcej informacji uzyskasz na dedykowanej stronie dla badania SignateraTM.

Kiedy nowotwór jest zapisany w genach? Kolejne wyd...
Oncofertility - pierwszy webinar Akademii Warsaw G...

Podobne wpisy