Aktualności

Stanowisko Zarządu Warsaw Genomics z dnia 12 maja 2020 r.

COVID_official_WG

Wezwanie Warsaw Genomics skierowane do Newsweek Polska w dniu 11 maja 2020

Dokument PDF (do pobrania):

Nazwa pliku: Wezwanie Warsaw Genomics skierowane do Newsweek Polska w dniu 11 maja 2020
Rozmiar pliku: 330 kb
Pobierz plik

STANOWISKO ZARZĄDU WARSAW GENOMICS Z DN. 12 MAJA 2020 R.

W odniesieniu do artykułu pt. „Testy na koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia fałszuje statystyki. Panuje potworny chaos" opublikowanego 11 maja br. na portalu tygodnika Newsweek Polska, przekazujemy stanowisko twórców i właścicieli spółki Warsaw Genomics.

Jesteśmy głęboko zaskoczeni sposobem, w jaki renomowany tygodnik, dbający o jakość i rzetelność dziennikarstwa, który w historii mediów zasłynął z najwyższych standardów dziennikarskich przedstawił informacje nt. dotychczasowej działalności Warsaw Genomics oraz zaangażowania naszego Zespołu w diagnostykę koronawirusa w czasie pandemii. Przedstawione informacje zestawione są w sposób tendencyjny, bez należytej staranności i weryfikacji wielu faktów, co może wprowadzać Czytelników w błąd i godzi w nasze dobre imię, naszej firmy i pracowników Warsaw Genomics. Dlatego niezwłocznie podjęliśmy w tej sprawie stosowne kroki prawne.

W naszej ocenie, czas pandemii wymaga od wszystkich podmiotów współtworzących system ochrony zdrowia ponadprzeciętnego zaangażowania na rzecz zdrowia i życia społeczeństwa. Odpowiedzialność za siebie nawzajem, w tym odpowiedzialność za słowo, rzetelność i uczciwość mają szczególną wagę.

Cały Zespół Warsaw Genomics od niemal dwóch miesięcy, z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem pracuje na rzecz wsparcia walki z koronawirusem – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pacjentów szpitali i podopiecznych domów pomocy społecznej. Decyzja o zaangażowaniu się w diagnostykę koronawirusa była głęboko umotywowana społeczną odpowiedzialnością Warsaw Genomics, ale także ugruntowana w naszym – jako założycieli i praktykujących lekarzy – podejściu do zawodu, etosu pracy i związanej z nią odpowiedzialności.

Uruchomiliśmy badania w kierunku SARS-CoV-2 w najcięższym okresie pandemii – gdy dostęp do badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa był na bardzo niskim poziomie. Osiągnęliśmy wyróżniającą się skalę działania dzięki zapleczu technologicznemu naszego laboratorium, ale także doświadczeniu naszych diagnostów, którzy realizują wielkoskalowe badania genetyczne w codziennej pracy w ramach Programu Badamy Geny. Mnóstwo czasu i zaangażowania poświęciliśmy także na wypracowanie i wdrożenie procedur, które pozwalają nam sprawnie przyjmować badania i wydawać wyniki w możliwie najkrótszym czasie. Uruchomiając badania, podjęliśmy szereg niepopularnych decyzji, inwestując własne środki w zakup odczynników, gdy ich dostępność w całej Europie była ograniczona, a następnie w doposażenie laboratorium, by móc zwielokrotnić liczbę realizowanych testów.

Od 20 marca do 14 kwietnia br. zrealizowaliśmy bezpłatnie, bez żadnego wsparcia ze strony środków publicznych, ponad 28 tysięcy testów dla pacjentów, lekarzy, ratowników medycznych, szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także podopiecznych i pracowników domów pomocy społecznej. Wszystkie testy zostały wykonane wyłącznie ze środków pochodzących od podmiotów skupionych w Koalicji Firm wspierających walkę z koronawirusem oraz środków własnych spółki. Było to możliwe głównie dzięki sprawności organizacyjnej, determinacji i zaangażowaniu zespołu Warsaw Genomics. Jednocześnie zwracamy uwagę, że laboratorium Warsaw Genomics nigdy nie wykorzystało pełnej przepustowości i potencjału, mimo, iż dziennie może przyjąć do realizacji i wykonać 4 500 testów.

Od 15 kwietnia br. badania w kierunku SARS-CoV-2 zostały objęte finansowaniem przez Ministerstwo Zdrowia, na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów z dn. 10 kwietnia 2020 r. Decyzja ta została wydana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Od tej decyzji nie przysługiwało nam odwołanie, zaś zgodnie z przepisami ww. ustawy – umowę podpisano w trybie bezprzetargowym. Część badań w kierunku koronawirusa nie została objęta finansowaniem Ministerstwa Zdrowia i koszty tych badań, dla lekarzy spoza szpitali, laboratorium Warsaw Genomics opłaca ze środków własnych.

Koszt realizacji testu molekularnego w kierunku SARS-CoV-2 w Warsaw Genomics jest stały, wynosi 400 zł i jest komunikowany transparentnie od początku naszego zaangażowania w walkę z COVID-19. W tym czasie kilkukrotnie decyzją Prezesa NFZ zmieniały się wyceny testów. W okresie od 20 marca do 3 kwietnia 2020 r. laboratorium Warsaw Genomics wykonywało testy poniżej wyceny NFZ (ustalonej na poziomie 450 zł), zaś w okresie od 4 kwietnia do 21 kwietnia 2020 r. cena testu pokrywała się z wyceną NFZ (400 zł). Wycena Prezesa NFZ na poziomie 280 zł obowiązuje od 21 kwietnia br. Zgodnie ze stanowiskami Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dn. 24 kwietnia 2020 r., wycena testu na poziomie 280 zł jest nieadekwatna do poziomu kosztów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kluczowych czynności diagnostyki laboratoryjnej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w swoim stanowisku „wyraża obawę, że tak istotne obniżenie wyceny produktu rozliczeniowego – wykonania testu na obecność koronawirusa negatywnie odbije się na liczbie wykonywanych testów".

Warsaw Genomics powstała w 2015 roku, początkowo jako spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, dziś jako samodzielna spółka specjalizuje się w diagnostyce genetycznej. Wykonujemy ponad 300 różnych testów genetycznych wykorzystujących zaawansowane i zgodne z najwyższymi światowymi standardami narzędzia diagnostyki molekularnej. Ostatnie lata zaangażowania i pracy całego zespołu zostały docenione i nagrodzone wieloma prestiżowymi wyróżnieniami przyznanymi przez tytuły prasowe, organizacje branżowe, jak i przedsiębiorców m.in.: Deloitte Technology Fast 50 Central Europe: Social Impact & Rising Star Award (2019), Emerging Europe Awards: Second Best Innovation Initiative (2019), Newsweek Polska: Inicjator Innowacji (2018), Człowiek Roku 2018 Czytelników Gazety Wyborczej (Nauka/Innowacje), Nagroda Polskiej Rady Biznesu (2017) im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje" czy też nagroda gospodarcza Prezydenta RP (2019) oraz wyróżnienie Etyczna Firma Pulsu Biznesu (2019).

W obliczu przytoczonych powyżej faktów i ponadprzeciętnego zaangażowania naszych pracowników, a także firm, instytucji, fundacji i osób, które wsparły nas i cały czas nas wspierają w czasie pandemii, nie ma w nas zgody i akceptacji dla prób zdyskredytowania ciężkiej i uczciwej pracy lekarzy i diagnostów, szczególnie w tym wymagającym czasie.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski

Dr hab. n. med. Anna Wójcicka 

Testy w kierunku COVID-19 dla wszystkich
Warsaw Genomics uruchamia e-poradnię

Podobne wpisy