Aktualności

Przedłużenie realizacji bezpłatnych testów RT-PCR dla pracowników i doktorantów UW

UW-punkt-pobran

Informujemy, że realizacja bezpłatnych testów RT-PCR dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego została przedłużona do 30 września 2021 r. Proces rejestracji do programu bezpłatnych testów koordynuje Uniwersytet Warszawski. Badania można zrealizować w Punkcie Pobrań znajdującym się na terenie Kampusu Ochota UW.

Opis procesu pobrania kodu, zlecenia badania i rejestracji, niezbędny do prawidłowego wykonania badania, zamieszczony jest na stronie:

https://www.uw.edu.pl/testy-w-kierunku-koronawirusa-do-30-wrzesnia/.

LIVE z Anną Wójcicką | Być jak Angelina Jolie - il...
Odporność grupowa w Polsce wobec SARS-CoV-2 – bezp...