Aktualności

1 minute reading time (151 words)

Testy genetyczne Warsaw Genomics pomogą dzieciom, czekającym na przeszczep nerki.

Badamy-geny-zesp-pan

Warsaw Genomics jest aktualnie jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi genetyczną diagnostykę dzieci z mikroangiopatiami zakrzepowymi (TMA, ang. thrombotic microangiopathies). U dzieci utrudniony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych prowadzi do uszkodzeń narządów wewnętrznych, szczególnie nerek, co sprawia, że niezbędna jest dializa lub przeszczep nerki. Kliniczny przebieg choroby, w tym powodzenie przeszczepienia nerki, zależy od genów pacjenta

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej wsparła badania Warsaw Genomics grantem badawczym na kwotę 3 milionów złotych. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego, taniego testu diagnostycznego umożliwiającego określenie ryzyka utraty przeszczepionej nerki u dzieci z mikroangiopatiami zakrzepowymi - testu, który będzie uwzględniał szczególną sytuację polskich dzieci. Projekt będzie prowadzony przez dr hab. Annę Wójcicką z Warsaw Genomics, we współpracy z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy do wysłuchania obu audycji:

Link do audycji pt. "Test określi ryzyko utraty przeszczepionej nerki", Polskie Radio, Jedynka, red. Krzysztof Michalski
Link do audycji pt. "Innowacje na start: Warsaw Genomics", Radio dla Ciebie

Europejska kontrola jakości: najwyższy standard te...
Anna Wójcicka, prezes Warsaw Genomics, otrzymała t...

Podobne wpisy