Zespół Warsaw Genomics

dr hab. med. Anna Wójcicka

dr hab. med. Anna Wójcicka

Jej misją jest upowszechnienie wśród Polaków badań genetycznych jako elementu profilaktyki, diagnostyki oraz terapii celowanych. Od lat współpracuje z zespołami badawczymi z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych na świecie. Autorka prac na temat nowotworów człowieka, nagradzana za swą pracę w Polsce i w Europie. Zdobywczyni pierwszego miejsca za projekt testu genetycznego diagnozującego raka tarczycy w konkursie grantowym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (2012), stopień doktora habilitowanego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2015), ukończyła również podyplomowe studia Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie oraz w Comprehensive Cancer Center w Ohio State University, Columbus (USA). Jest współautorem szeregu publikacji naukowych dotyczących genetyki nowotworów i kierownikiem projektów badawczych w tej tematyce.

Otrzymała nagrody i stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Europejskiej Federacji Towarzystw Biochemicznych FEBS (2011), Brytyjskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (2011, 2009), Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego (2011, 2009), oraz Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia (2009, 2011, 2012).

Wywiad z docent Wójcicką w Programie 1 Polskiego Radia

Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski

Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski

Jest gorącym orędownikiem szerokiego dostępu Polaków do badań genetycznych umożliwiających wczesną diagnostykę nowotworów. Od lat prowadzi badania w zakresie dziedziczenia chorób i zastosowania technologii sekwencjonowania nowej generacji w medycynie.

Przez 10 lat pracował w USA w jednym z najlepszych na świecie zespołów naukowych badających dziedziczenie nowotworów. W tym czasie odkrył gen odpowiedzialny za dziedziczenie raka tarczycy, a opublikowane wyniki badania uplasowały się w rankingu Faculty1000 Medicine wśród 4% najlepszych raportów naukowych. Wrócił do Polski, aby swoje doświadczenie wykorzystać dla popularyzacji badań genetycznych w zakresie dziedziczenia nowotworów w naszym kraju.

Opublikował szereg artykułów dotyczących genetyki nowotworów człowieka. W swoich badaniach zajmuje się badaniem molekularnych podstaw nowotworów gruczołu tarczowego, wątroby i jelita grubego oraz poszukiwaniem markerów molekularnych umożliwiających wczesną diagnostykę tych nowotworów. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2000), stopień doktora nauk medycznych uzyskał w Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku (2004), natomiast stopień doktora habilitowanego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2011). Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w roku 2015.

Kieruje Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładem Medycyny Genomowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wywiad z profesorem Jażdżewskim

Wykład prof. Jażdżewskiego w ramach 8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie na Uniwersytecie Warszawskim

Wywiad prof. Jażdzewskiego dla portalu www.rynekzdrowia.pl: "Na tropie nosicielstwa wadliwych genów. To też profilaktyka raka"

dr n. med. Monika Kolanowska

dr n. med. Monika Kolanowska

Specjalistka w zakresie biologii komórki i organizmu, od lat prowadzi badania naukowe w zakresie mechanizmów powstawania nowotworów oraz projektowania terapii przeciwnowotworowych. Odkryła nowy gen z klasy mikroRNA, powiązany z rakiem tarczycy.

Stopień magistra biologii uzyskała w 2006 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, następnie w 2015 roku otrzymała stopień doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie prowadzenia i monitorowania badań klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbyła staż badawczy na Uniwersytecie w Ferrarze (2015). W latach 2008-09 dr Kolanowska była zatrudniona na stanowisku Asystenta Badań Klinicznych w Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., zaś w latach 2009-2011 w firmie Roche Polska.

Wykonawca grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kierownik projektu realizowanego w ramach grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki oraz współautorka kilku doniesień zjazdowych i publikacji naukowych.

dr n. med. Anna Kubiak

dr n. med. Anna Kubiak

Bioinformatyk i biolog, skutecznie łącząca biegłość w technikach laboratoryjnych z umiejętnością analizy danych biologicznych i medycznych. Odkryła 7 nowych genów z klasy mikroRNA, których zaburzenia mogą mieć związek z rozwojem i progresją raka wątrobowokomórkowego.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010), gdzie uzyskała stopień magistra bioinformatyki oraz magistra biotechnologii. Stopień́ doktora nauk medycznych uzyskała w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2015). Jest wykonawcą grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i kierownikiem grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

Odbyła staże badawcze w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu oraz na Åbo Akademi University, Finlandia. Jest współautorem kilku publikacji, doniesień zjazdowych oraz rozdziału w podręczniku.

dr n. med. Justyna Chlebowska

dr n. med. Justyna Chlebowska

Diagnosta laboratoryjny. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2009). Stopień́ doktora nauk medycznych uzyskała na I Wydziale Lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2015), wkrótce ukończy szkolenie specjalizacyjne w zakresie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej w Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego w Warszawie. Jest wykonawcą grantów Narodowego Centrum Nauki. Odbyła staż badawczy na University of Verona we Włoszech (2014).

Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych: m.in. Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i European Hematology Association. Jest współautorem kilku prac naukowych w tematyce nowotworów człowieka.

dr n. med. Paweł Gaj

dr n. med. Paweł Gaj

Zajmuje się badaniami w zakresie analizy danych i genetyki populacyjnej, głównie ogólnogenomowej analizie markerów genetycznych w chorobach nowotworowych (rak jelita grubego, rak prostaty) oraz chorobach neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera. Poza badaniami z zakresu genetyki populacji jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień bioinformatycznych związanych z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS) do identyfikacji rzadkich, patogennych wariantów sekwencji DNA człowieka.

mgr Marta Kotlarek

mgr Marta Kotlarek

Specjalistka w zakresie biotechnologii medycznej, od kilku lat prowadzi badania nad możliwością wykorzystania mikroRNA jako terapii adjuwantowej w raku tarczycy.

Stopień magistra biologii uzyskała w 2011 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie jest słuchaczką ostatniego roku studiów doktoranckich w Studium Medycyny Molekularnej w Warszawie. Jest wykonawcą grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierownikiem grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

Jest współautorką doniesień zjazdowych, zgłoszeń patentowych oraz publikacji.

dr n. med. Michał Świerniak

dr n. med. Michał Świerniak

Zajmuje się matematyczną i bioinformatyczną analizą danych biologicznych, jeden z pierwszych w Polsce specjalistów od przetwarzania danych wielkoskalowych uzyskiwanych w metodzie sekwencjonowaniu nowej generacji. Zidentyfikował nowe warianty genów z klasy mikroRNA w raku tarczycy.

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej (2006), stopień́ doktora nauk medycznych uzyskał w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2012). Odbył staż badawczy na University of Ferrara we Włoszech (2014, 2015), a także podejmował liczne współprace naukowe z ośrodkami zagranicznymi (Hiszpania). Jest współautorem licznych prac z zakresu wykorzystania sekwencjonowania nowej generacji i analiz mikromacierzowych w profilowaniu nowotworów człowieka.

dr inż. Adam Kot

dr inż. Adam Kot

Zajmuje się analizą danych biologicznych, informatyzacją procedur ich pozyskiwania, kontrolą jakości oraz końcowym przetwarzaniem uzyskanych wyników. Nadzoruje bezpieczeństwo danych poufnych.

Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1992), stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii środowiska uzyskał w roku 2001 również na Politechnice Gdańskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w macierzystej uczelni, Instytucie Morskim a także prowadząc własną działalność gospodarczą. Współautor licznych analiz z zakresu modelowania numerycznego zjawisk przyrodniczych (m.in. opracowania dla PERN "Przyjaźń", Grupy Lotos, Energa Gdańsk, Fosfory CIECH). W latach 2008-2016 menedżer w firmie Pipelife Polska S.A. (Wienerberger Group).