Warsaw Genomics realizuje projekt „Comprehensive genetic diagnostics of thrombotic microangiopathies – a genetic test and clinical algorithm to predict risk of renal transplant failure” dofinansowany w ramach programu TEAM TECH ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Kierownik projektu: dr hab. med. Anna Wójcicka

Okres realizacji projektu: 2018-2021

Budżet projektu: 2 994 495 zł, w tym 2 406 396 zł dofinansowania

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie kompleksowego testu diagnostycznego umożliwiającego określenie ryzyka utraty przeszczepionej nerki u pacjentów z mikroangiopatiami zakrzepowymi (TMA). W trakcie trwania projektu zidentyfikowane zostaną nie opisane dotychczas zmiany genetyczne, których obecność zwiększa ryzyko TMA. Będzie to możliwe dzięki współpracy z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W oparciu o otrzymane wyniki, opracowany zostanie test genetyczny, który pozwoli na pełną diagnostykę pacjentów z TMA, i stworzony zostanie algorytm prognozujący kliniczny przebieg choroby.