POLITYKA PRYWATNOŚCI WARSAW GENOMICS

Oferując swoje usługi, „Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, kładzie szczególny nacisk na ochronę powierzonych jej przez Państwa danych. Przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z przedstawioną poniżej Polityką Prywatności, określającą zasady przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych. Polityka prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa (dalej jako: Warsaw Genomics).

Wszelkie pytania w zakresie Polityki Prywatności lub przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu danych proszę kierować mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Warsaw Genomics przetwarza dane osobowe, w tym dane wrażliwie, w celu wykonania na podstawie:

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
  • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1318),
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1638),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1219),
  • oraz zgody Uczestnika

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania świadczenia medycznego oraz niemedycznego tj. rejestracji konta Uczestnika, obsługi zapytań, przyjmowanie zgłoszeń, reklamacji, otrzymywanie przez użytkownika informacji o usłudze.

Podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania, w jakim są podawane. Uczestnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, a w przypadku wyrażenia zgody - prawo do jej cofnięcia w każdym czasie.

Po zakończeniu wykonania Usługi, wyizolowany materiał genetyczny (DNA) może być przechowywany przez Warsaw Genomics w celu ponownego wykorzystania w przyszłości. W tym celu Uczestnik musi podpisać odpowiednią zgodę w Formularzu Świadomej Zgody (załącznik nr 2). W przypadku niewyrażenia zgody na takowe wykorzystanie, materiał genetyczny (DNA) zostanie zniszczony.

Po zakończeniu wykonania Usługi, wyizolowany materiał genetyczny (DNA) i dane medyczne mogą być przechowywane i anonimowo wykorzystane przez Warsaw Genomics w celach edukacyjnych i do badań naukowych, których celem jest określenie częstości występowania oraz znaczenia klinicznego chorobotwórczych mutacji w populacji polskiej. W tym celu Uczestnik musi podpisać odpowiednią zgodę w Formularzu Świadomej Zgody (załącznik nr 2). W przypadku niewyrażenia zgody na takowe wykorzystanie, materiał genetyczny (DNA) zostanie zniszczony.

Zgody, o których mowa powyżej, mogą być w każdej chwili wycofane.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Warsaw Genomics może powierzyć przetwarzanie danych osobowych usługodawcom, z których usług korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu. Podmioty te mogą w celu wykonania usługi na rzecz Warsaw Genomics uzyskiwać dostęp do danych osobowych Uczestników. Warsaw Genomics zapewnia, że w takim przypadku, podmioty te zostaną zobowiązane do zachowania takich samych standardów ochrony danych i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych dla własnych celów, w tym celów marketingowych.

Polityka bezpieczeństwa

Danych osobowe Uczestników, w tym dane wrażliwe, przechowywane są z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa mających na celu zabezpieczenie ich przed nieprawomocnym ujawnieniem osobom do tego nieupoważnionym.

Zmiany

Warsaw Genomics zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie www.badamygeny.pl oraz www.warsawgenomics.pl