"Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa realizuje Projekt pod tytułem:

„Utworzenie przez Warsaw Genomics laboratorium badawczego do prac związanych z opracowaniem, testowaniem i udoskonaleniem produktów i usług służących zwalczaniu pandemii COVID-19”.

Cel projektu: nabycie aparatury badawczej umożliwiającej przeprowadzenie prac B+R, których efektem będzie opracowanie innowacyjnych narzędzi do diagnostyki molekularnej wirusa SARS-CoV-2

Numer Projektu: POIR.02.01.00-00-C017/20-00.

Beneficjent: "Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa.

Całkowita wartość projektu: 3 235 029,44 PLN.

Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 3 235 029,44 PLN.

Kwota dofinansowania projektu: 2 911 526,51 PLN.

Termin realizacji: 1 marca 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”.