Aktualności

Badanie zaburzenia genów rekombinacji homologicznej (HRD) – nowy kierunek leczenia raka jajnika

2022-11-30_meta

W najnowszym programie lekowym Ministerstwa Zdrowia, ogłoszonym w listopadzie 2022 roku w załączniku B.50, wprowadzono do zakresu świadczeń możliwość leczenia pacjentek olaparybem z bewacyzumabem w przypadku potwierdzenia niedoboru homologicznej rekombinacji, czyli dodatnim wynikiem HRD. W ślad za najnowszymi badaniami klinicznymi i wymogami zawartymi w programie lekowym Warsaw Genomics poszerzyło ofertę badań genetycznych o analizę HRD.

Przyszłość leczenia nowotworów stanowią terapie celowane. Ich nieodłącznym elementem jest zbadanie u pacjentów molekularnego podłoża choroby. Specjaliści oraz naukowcy są zgodni, że kompleksowa diagnostyka molekularna nie powinna ograniczać się do analizy mutacji genów BRCA1 i BRCA2. Dlatego w najnowszych wytycznych Ministra Zdrowia z listopada 2022 roku, dotyczących leczenia chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48), kwalifikacja do programu lekowego została poszerzona o potwierdzenie niedoboru homologicznej rekombinacji (HRD).

Z refundowanego leczenia mogą skorzystać pacjentki onkologiczne po spełnieniu kryteriów szczegółowo opisanych w załączniku B.50, dotyczącego leczenia chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48).

Jedną ze zmian, która została wprowadzona do zakresu świadczenia jest możliwość leczenia chorych olaparybem z bewacyzumabem u pacjentek z potwierdzonym niedoborem homologicznej rekombinacji, czyli dodatnim wynikiem badania HRD. Najnowsze badania kliniczne zaprezentowane na konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) udowadniają obniżenie ryzyka zgonu u pacjentek z HRD po zastosowaniu leczenia skojarzonego olaparybem i bewacyzumabu o prawie 40% w porównaniu z osobami u których zastosowano jedynie leczenie olaparybem.

Wykorzystując tę wiedzę Warsaw Genomics poszerzyło ofertę badań genetycznych o analizę HRD. Analiza HRD (Homologous Recombination Deficiency) opiera się na analizie zaburzeń genów rekombinacji homologicznej, które uniemożliwiają naprawę pęknięć dwuniciowego DNA za pomocą genów naprawy rekombinacji homologicznej (HRR) takich jak BRCA1 czy BRCA2. Należy pamiętać, że decyzja o możliwości zastosowania danej terapii zależy od uwarunkowań klinicznych i decyzji lekarza prowadzącego.

Dodatkowe informacje o nowych badaniach znajdują się na stronie https://warsawgenomics.pl/testy/#!/panels/terapie-celowane.

Zakończenie działalności infolinii pomocowej Warsa...
Kiedy nowotwór jest zapisany w genach? Kolejne wyd...

Podobne wpisy