Aktualności

Testy w kierunku COVID-19 dla wszystkich

START_SARS_BG_WG2

Warsaw Genomics umożliwia realizację testów w kierunku SARS-CoV-2 pacjentom indywidualnym i pracodawcom. Wszystkie testy wykonywane są metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Warsaw Genomics uruchamia jednocześnie program badań przesiewowych, wspierający pracodawców w organizowaniu bezpiecznych powrotów do pracy.

Laboratorium Warsaw Genomics rozpoczęło realizację testów w kierunku koronawirusa 20 marca br. Zespół diagnostyczno-laboratoryjny warszawskiej firmy zrealizował dotychczas ponad 100 000 badań dla systemu ochrony zdrowia – pacjentów, lekarzy, personelu medycznego i podopiecznych domów opieki społecznej. Potencjał zaplecza laboratoryjnego – wyposażenie w specjalistyczne roboty oraz ekspertyza zespołu – umożliwia dziś przyjmowanie i realizację badań również dla pacjentów indywidualnych oraz pracodawców.

– Uruchomienie zakupu testów dla pacjentów indywidualnych oraz pracodawców jest naturalnym krokiem, w sytuacji, gdy potencjał laboratorium wykracza poza zgłaszane do nas potrzeby systemu ochrony zdrowia. W pierwszej kolejności niezmiennie realizujemy badania zlecane przez służby medyczne – mówi prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, współzałożyciel Warsaw Genomics.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Warsaw Genomics umożliwia wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR, która jako jedyna formalnie potwierdza lub wyklucza aktywne zakażenie SARS‑CoV‑2. Cena testu w kierunku koronawirusa to 439 złotych (cena obejmuje koszt dostarczenia i odbioru wymazu). Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z planu profilaktyki Programu Badamy Geny, będą mogły wykonać test w kierunku koronawirusa bezpłatnie.

– W ramach Programu Badamy Geny umożliwiamy wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2, jak również włączamy test do pakietów badań genetycznych, oceniających ryzyko zachorowania na nowotwory dziedziczne, szczególnie raka piersi, jajnika i prostaty oraz raka jelita grubego, nerki, macicy, żołądka, tarczycy, trzustki. W Programie Badamy Geny, dzięki możliwościom precyzyjnych badań genetycznych oraz na podstawie informacji o chorobie nowotworowej w rodzinie można określić indywidualne ryzyko zachorowania i dostosować plan działań ochronnych. Test w kierunku koronawirusa włączyliśmy do obu pakietów badań Programu Badamy Geny bezpłatniemówi dr hab. n. med. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics.

Plan pełny obejmuje ocenę ryzyka wszystkich nowotworów dziedzicznych (70 genów, 23 000 chorobotwórczych mutacji) w cenie 689 złotych. Plan rozszerzony zawiera dodatkowo reakcję na leki w łącznej cenie 989 złotych.

Jak zlecić test?

Test można zlecić poprzez stronę badamygeny.pl/zamow. Pakiet wymazowy zostanie bezkontaktowo dostarczony (wraz ze szczegółową instrukcją) i odebrany przez kierowcę iTaxi bądź kuriera. Wynik badania zostanie przesłany na wskazany adres e-mail w ciągu 24 godzin od dostarczenia materiału do laboratorium Warsaw Genomics. Cały proces przebiega bez wychodzenia pacjenta z domu i narażania na kontakt z osobami trzecimi.

Bezpieczny transport, czyli jaki?

Procedura transportu obowiązująca w Warsaw Genomics jest zgodna z wymogami prawnymi: ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154), umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2017.1119) oraz wytycznymi WHO dotyczącymi przepisów transportu substancji zakaźnych 2019–2020.

Zasady pakowania są zgodne z instrukcją P650. Naczynie pierwotne stanowi plastikowa, szczelnie zamknięta probówka z wymazem, opakowanie pośrednie – szczelnie zamknięta torebka plastikowa, dodatkową ochronę stanowi koperta oraz opakowanie zewnętrzne w postaci zamykanego, oznakowanego plastikowego pudełka, do którego osoba badana wrzuca pobrany materiał. Łącznie są to cztery warstwy ochronne.

Wzmożony reżim sanitarny i odpowiednie procedury postępowania to kolejne elementy zwiększające bezpieczeństwo kierowców iTaxi.

Odpowiednio przeszkoliliśmy kierowców w zakresie bezpieczeństwa – każdy z nich otrzymał dodatkowe środki ochrony osobistej. Co ważne, nasi kierowcy nie mają bezpośredniego kontaktu z osobami, którym dostarczają testy. Próbki testów na czas transportu przechowywane są w przestrzeni bagażowej, w dezynfekowanych, zamkniętych pojemnikach. Przekazywanie testów i odbiór próbek realizowane są bezkontaktowo. Wszystkie auta po transporcie testów są ozonowane, więc szansa na kontakt z wirusem osoby postronnej jest praktycznie niemożliwa – mówi Andrzej Padziński, członek Zarządu iTaxi, dyrektor ds. floty.

Jak bezpiecznie przywrócić firmę do pracy?

Stopniowy powrót do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw i zakładów pracy jest nieuchronny. W odmrażaniu gospodarki kluczowi są pracownicy, ich zdrowie i bezpieczeństwo.

– Zależy nam na wsparciu przedsiębiorców w wypracowaniu odpowiedzialnej i bezpiecznej ścieżki powrotu pracowników do aktywności zawodowej. Każde przedsiębiorstwo jest inne, ma inną strukturę i wyzwania, dlatego skupiamy się na indywidualnym podejściu do każdego partnera tak, aby odpowiadać na jego realne potrzeby związane z funkcjonowaniem firmy w czasie pandemii – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, współzałożyciel Warsaw Genomics.

W ramach procesu przywracania firmy do pracy, zespół Warsaw Genomics wypracował kroki, które pomogą w przeprowadzeniu go w bezpieczny sposób. Pierwszym elementem jest identyfikacja, do jakiej grupy ryzyka należą pracownicy na podstawie profilu wykonywanych zadań. Drugim – badania przesiewowe wszystkich pracowników przed powrotem do pracy.

– Badania przesiewowe obejmują dwa rodzaje testów. Test wykluczający aktywne zakażenie – pobranie wymazu z gardła i nosa w celu wykonania testu genetycznego RT-PCR na obecność SARS-CoV-2 oraz test przeciwciał IgG ELISA wykonywany w laboratorium z pobranej próbki krwi w celu identyfikacji osób uodpornionych, które przechorowały świadomie lub nieświadomie – wyjaśnia dr hab. n. med. Anna Wójcicka.

Kolejne elementy procesu to podział pracowników na dwie lub więcej grup niestykających się ze sobą, w celu zapewnienia ciągłości działania firmy, w przypadku wystąpienia zakażenia wśród pracowników, cykliczne testowanie z częstotliwością odpowiednią do ustalonego ryzyka oraz każdorazowe wykonanie testu, gdy wystąpią objawy lub styczność z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Kto może skorzystać?

Wsparcie Warsaw Genomics w bezpiecznym powrocie do pracy jest kierowane zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacji. Więcej informacji znajduje się na dedykowanej stronie internetowej warsawgenomics/pracodawcy.

Warsaw Genomics dla Uniwersytetu Warszawskiego
Stanowisko Zarządu Warsaw Genomics z dnia 12 maja ...

Podobne wpisy