Bezpłatne badania BRCA1 i BRCA2

W ramach projektu diagnostycznego z AstraZeneca Pharma Poland istnieje możliwość zlecenia bezpłatnego testu w kierunku mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 u Pacjentek z rakiem jajnika, otrzewnej lub jajowodu oraz u Pacjentów z rakiem prostaty. Badanie polega na ocenie obecności wariantów w pełnej sekwencji genów BRCA1 i BRCA2 metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Zlecenie badania wymaga wypełnienia skierowania oraz podpisu i pieczęci lekarza onkologa oraz dostarczenia materiału do badania do naszego laboratorium. Wyniki są wydawane w czasie ok. 3 tygodni od momentu dostarczenia materiału do badania.

Więcej informacji o badaniach na stronach: