"Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa realizuje Projekt pod tytułem:

„Comprehensive genetic diagnostics of thrombotic microangiopathies – a genetic test and clinical algorithm to predict risk of renal transplant failure”.

Cel projektu: Opracowanie kompleksowego testu diagnostycznego umożliwiającego określenie ryzyka utraty przeszczepionej nerki u pacjentów z mikroangiopatiami zakrzepowymi.

Beneficjent: dr hab. med. Anna Wójcicka, „Warsaw Genomics spółka z ograniczona odpowiedzialnością” Sp. K

Całkowita wartość projektu: 2 994 495 PLN.

Kwota dofinansowania projektu: 2 406 396 PLN.

Termin realizacji: 2018 - 2021